Rekrutacja - przedszkole

Koszt opieki i zasady przyjęcia
 • Zapraszamy do nas!

  Gwarantujemy wysoką jakość i ciepłą, radosną atmosferę
  • Opieka całodzienna

   Powyżej 5 godzin dziennie

   • Opieka w godzinach 6:30 - 18:00
   • Pełne wyżywienie
   • Opieka nauczycielki i asystentki
   • Bogaty wachlarz zajęć w ramach czesnego
   • Dodatkowe atrakcje tj. teatrzyki, pokazy, koncerty itp.
   650 PLN / m-c
  • Opieka skrócona

   Do 5 godzin dziennie

   • Opieka w godzinach 8:00 - 13:00
   • Niepełne wyżywienie
   • Opieka nauczycielki i asystentki
   • Bogaty wachlarz zajęć w ramach czesnego
   • Dodatkowe atrakcje tj. teatrzyki, pokazy, koncerty itp.
   500 PLN / m-c
 • Jakie są zasady rekrutacji?

  Kiedy rozpoczyna się rekrutacja?

  Rekrutacja do przedszkola i żłobka na rok szkolny 2019/2020 rozpoczyna się 11.02.2019

  Kto może złożyć wniosek?

  Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.

  Jak zapisać dziecko do przedszkola/ żłobka?

  Rodzice dzieci, które nie uczęszczały do naszej placówki pobierają i składają wniosek u Dyrektora przedszkola w terminie do 12 kwietnia 2019 r.

  Co zrobić jeśli rodzic chce kontynuować opiekę w Czarodziejskiej Planecie?

  Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do żłobka lub przedszkola pobierają u wychowawców deklarację o kontynuacji opieki i edukacji na rok szkolny 2019/2020 i wypełnioną składają u dyrektora placówki w terminie do 15 marca 2019r. Jednocześnie są zobowiązani do podpisania umowy na rok szkolny 2019/2020 w terminie od 23 kwietnia 2019 r do 30 maja 2019r.

  Jakie kroki są wymagane przy zapisie?

  Dziecko zostaje zapisane do Przedszkola „Czarodziejska Planeta” na rok szkolny 2019/2020, po podpisaniu umowy z rodzicami/ opiekunami prawnymi do 30.05.2019r. Brak podpisanej umowy jest jednoznaczny z rezygnacją.

  Kiedy ogłosimy listę przyjętych dzieci?

  Dnia 4 czerwca 2019r. ogłosimy listę dzieci przyjętych do przedszkola oraz listę rezerwową wg kolejności przyjmowania podań

  Ważne zasady

  W przedszkolu niepublicznym nie obowiązują kryteria naboru ustalone przez gminę Góra Kalwaria. Dzieci przyjmowane są zgodnie ze Statutem Przedszkola „Czarodziejska Planeta”, tzn. liczy się kolejność zgłoszeń, z tym, że pierwszeństwo mają dzieci, które uczęszczały do Placówki w poprzednim roku oraz ich rodzeństwo.

  Kwalifikacja do grupy wiekowej i jej powstanie

  Kwalifikacja do danej grupy wiekowej odbędzie się (wg numeru Pesel) po złożeniu wniosków i deklaracji przez wszystkich chętnych Rodziców/opiekunów prawnych.
  Grupa wiekowa może powstać tylko wtedy, jeżeli z danego rocznika zgłosi się odpowiednia liczba dzieci.

  Rekrutacja uzupełniająca

  Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego i tylko wówczas kiedy przedszkole/żłobek dysponują wolnymi miejscami ogłaszamy termin rekrutacji uzupełniającej.

 • Najważniejsze daty

  • Od 11.02. do 15.03.2019 Rodzice/opiekunowie prawni składają deklarację o kontynuacji Wychowania Przedszkolnego lub Opieki w Żłobku
  • Od 11.02. do 12.04.2019 Rodzice/opiekunowie prawni składają wypełniony wniosek o przyjęcie do Żłobka lub Przedszkola
  • 16.04.2019 ogłaszamy listę kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola lub żłobka i listę rezerwową
  • Od 23.04. do 30.05.2019 podpisujemy umowy z rodzicami/prawnymi opiekunami
  • 4.06.2019 ogłaszamy listę dzieci przyjętych do przedszkola oraz listę rezerwową wg kolejności przyjmowania podań
  • Kwalifikacja do danej grupy wiekowej odbędzie się (wg nr Pesel) po złożeniu wniosków i deklaracji przez wszystkich chętnych Rodziców
  • Grupa wiekowa powstanie tylko wtedy, jeżeli z danego rocznika zgłosi się odpowiednia liczba dzieci
  • Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego i przy ew. dysponowaniu wolnymi miejscami ogłaszamy termin rekrutacji uzupełniającej
 • Sprawdź czy mamy wolne miejsca
  Zadzwoń 504-279-343