Misja i wizja

  • „Dać dzieciom skrzydła, by mając świadomość jak wiele mogą, umiały wzlatywać poza własne możliwości i przekraczać granice własnego umysłu.
   Uczynić dziecko czarodziejem świata.”

 • Radość i rozwój Twojego dziecka.

  Pomagamy dzieciom wyrosnąć na szczęśliwych, pewnych siebie i ciekawych świata ludzi.

  „Czarodziejska Planeta” to miejsce, w którym każdy maluch staje się twórcą – czarodziejem świata. To miejsce, do którego po latach będzie chętnie wracał, bo tu nauczył się odkrywać świat i siebie. Tu rozpoczął swoją przygodę z własnymi możliwościami, zdolnościami i zainteresowaniami. Dostrzegł swoje mocne strony, a te słabsze nauczył się przekuwać w sukcesy.

 • MISJA

  Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny rozwój wszystkim dzieciom.

  Każde dziecko jest traktowane indywidualnie i podmiotowo. Dokładamy starań, aby czuło się ono kochane, akceptowane i szczęśliwe. Chcemy, żeby było przygotowane do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami. Wysokiej jakości opieka dydaktyczna i wychowawcza jaką zapewniamy, sprzyja osiąganiu przez dziecko pełnych możliwości rozwojowych.

 • WIZJA

  "Czarodziejska Planeta" miejscem bezpiecznej i wesołej zabawy, skupionej wokół rozwoju Twojego dziecka.

  Stwarzamy możliwości takiego rozwoju, aby każdy w przyszłości mógł odnaleźć swoje miejsce w rodzinie europejskich narodów a jednocześnie daje podstawy bycia dumnym z tego, że jest Polakiem. Umożliwiamy wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom, stwarzamy sposobność nauki języków obcych oraz udziału w zajęciach rozwijających talenty i zainteresowania. Zachęcamy rodziców do uczestnictwa w życiu placówki oraz wspomagamy ich rozwój w roli wychowawczej.

  • Jesteś wyjątkowy

   Stymulujemy i wspieramy indywidualność każdego dziecka.

  • Bądź gotowy

   Przygotowujemy dzieci do podjęcia obowiązków szkolnych.

  • Miej pasję

   Wspieramy rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.

  • Dbaj o zdrowie

   Promujemy zdrowy i aktywny styl życia.

  • Dbaj o środowisko

   Kształtujemy u dzieci wrażliwości ekologiczną.

  • Bądź zaradny

   Uczymy dzieci samodzielności w czynnościach samoobsługowych.