Logopedia

  • Katarzyna Kafara

   Katarzyna Kafara

   Jestem pedagogiem specjalnym – neurologopedą, nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

   W pracy z dziećmi wspieram ich rozwój i dążenia do osiągnięcia sukcesów. Nawet drobne wady wymowy u dziecka mogą rzutować na rozwój i osiąganie sukcesów w okresie szkolnym. Wady wymowy mogą przełożyć się na obniżenie poczucia własnej wartości i tworzyć bariery w komunikacji z rówieśnikami i osobami z najbliższego otoczenia. Diagnozuję wady wymowy i na tej podstawie przygotowuję program terapii logopedycznej. Dzięki odpowiednim ćwiczeniom pomagam dzieciom wyeliminować ich problemy językowe.

   Posiadam wieloletnie doświadczenie m.in. w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które zdobyłam pracując jako nauczyciel – terapeuta w szkole i przedszkolu integracyjnym.

    

 • Zajęcia logopedyczne w naszej placówce

  Logopedia to nauka zajmująca się kształtowaniem prawidłowej mowy, zapobieganiem powstawaniu wad wymowy, likwidowaniem błędów, a także nauczaniem mowy w przypadku jej braku bądź utraty. Mowa jest często czynnikiem decydującym o kontaktach międzyludzkich, sukcesach zawodowych itp. Jest ona bardzo delikatnym instrumentem i nawet niewielkie dysfunkcje odbijają się na niej niekorzystnie. Wiek przedszkolny jest okresem największego rozwoju mowy dziecka – jest to czas, w którym najlepiej rozwijać mowę dziecka jak i usuwać wszelkie nieprawidłowości.

  W przedszkolu przeprowadzane jest przesiewowe badanie mowy wśród dzieci uczęszczających do placówki. Na podstawie przesiewowego badania mowy wyłonione są dzieci, które objęte są indywidualną opieką logopedyczną. Czas trwania zajęć logopedycznych wynosi 30 min. i jest on uzależniony od możliwości i potrzeb dziecka. 

 • Na zajęciach prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:

  • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy),
  • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
  • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
  • rozwijanie słuchu fonematycznego,
  • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
  • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
  • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
  • wywołanie głosek nierealizowanych przez dzieci,
  • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek,
  • dbanie o wyrazistość wymowy.

  Zapraszamy.

 • W razie pytań skontaktuj się z nami pod nr tel. 504 279 343